Projects / Projekt

Improvments - Ice Age

We are constantly improving our exhibitions and at the moment we are working at our Ice Age exhibition with resculpting and refinding for more life like animals.

Read more »

Förbättringar - Istid

Vi utför kontinuerligt förbättringar på våra utställningar och för tillfället jobbar vi med vår Istids-utställning med att rekonstruera och finjustera för mer verklighetstrogna djur.

Läs mer »

Hammer head shark

Read more »

Hammarhaj

Läs mer »

New Insect exhibition

New Insect exhibition

Read more »

Vår nya insekt utställning

Vår nya insekt utställning

Läs mer »

Insects and other bugs 2016-2017

Our new exhibition in progress

Read more »

Insekter och andra småkryp 2016-2017

Vår nya utställning på gång

Läs mer »

Our latest Dinosaurs

Pneumatic Dinosaurs

Read more »

Tyrannosaurus Rex queen with over 45 movements

Finishing touch.

Read more »

ice age animals at Heden Gothenburg Sweden

Last weekend

Read more »

Istidutställning på Heden Göteborg

Lördag och söndag. Sista helgen

Läs mer »

Dinosaurs at Eriksbergshallen Gothenburg Sweden

https://www.youtube.com/watch?v=K_z8Ws5sH38

Read more »

Dinosauria på Eriksbergshallen Göteborg

https://www.youtube.com/watch?v=K_z8Ws5sH38

Läs mer »