Project / Projekt

Improvments - Ice Age

We are constantly improving our exhibitions and at the moment we are working at our Ice Age exhibition with resculpting and refinding for more life like animals.

Förbättringar - Istid

Vi utför kontinuerligt förbättringar på våra utställningar och för tillfället jobbar vi med vår Istids-utställning med att rekonstruera och finjustera för mer verklighetstrogna djur.